Världsarv i Sverige


Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en
angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett alldeles unikt
sätt vittnar om jordens och människans historia. När de en gång kommit med på den prestigefyllda världsarvslistan
garanteras de skydd och vård för all framtid. Sverige har fjorton världsarv. Drottningholms slottsanläggning blev 1991 Sveriges första världsarv. Sammanlagt 14 svenska kultur och naturobjekt .

Här nedanför länkar vi till De Svenska världsarven. Vill du läsa mera om andra världsarv? Gå då tilll Unescos webbplats.

Birka och Hovgården
En av de bäst bevarade vikingatida handelsplatserna från åren 700-900, ovanligt många och värdefulla lämningar.

Drottningholm
Kungligt residens från 1700-talet och en för Europa tidstypisk arkitektur inspirerad av franska Versailles.

Engelsbergs bruk
Ett av världens mest framgångsrika järnbruk under 1700-talet där både byggnader och teknisk utrustning är intakta.

Falun och Kopparbergslagen
Ett unikt kulturlandskap präglat av seklers kopparutvinning.

Gammelstads kyrkstad
Unik miljö med bebyggelse från 1300-talet, enastående exempel på traditionell kyrkstad i norra Skandinavien.

Hansestaden Visby
Typisk nordeuropeisk hansestad med mycket värdefull bebyggelse från medeltiden och ett väl bevarat gatunät.

Höga kusten
Område med en av de största landhöjningarna i världen som särpräglat naturen och människornas verksamhet

Hällristningsområdet i Tanum
Enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet omgiven av ett landskap med obruten bosättning under 8000 år i N. Bohuslän

Laponia
En av Västeuropas sista stora vildmarker med så gott som orörd natur och samiskt kulturlandskap

Radiostationen i Grimeton
En unik långvågssändare som spelat en viktig roll för transatlantiska förbindelser i den trådlösa kommunikationens barndom.

Skogskyrkogården
Arkitektur och formgivet kulturlandskap i stilbildande samspel och ett av den moderna arkitekturens viktigaste bidrag.

Struves meridianbåge
265 mätpunkter genom tio länder hjälpte till att bestämma jordklotets form och storlek på 1800-talet

Södra Ölands odlingslandskap
Kulturlandskap präglat av såväl naturliga förutsättningarna som människors nyttjande under flera årtusenden.

Örlogsstaden Karlskrona
Den mest kompletta av de europeiska örlogsstäderna från 1700-talet med marin verksamhet fram till våra dagar.


Copyright © 2005-2010 Sverige Länkar, Alla rättigheter förbehålles. Sverigelankar.se säljer inget utan länkar endast till aktuella företag . Sverigelankar.se använder sig av Cookis klicka HÄR För mer info. Sverigelankar.se kan inte garantera att information om enskilda produkter är korrekt. Kontakta respektive arrangör/organisation för mer information . Kontakta Oss. Senaste uppdatering 2010-09-11.